Ca sĩ Tuấn Hưng, Giáo sư Xoay hát nhạc chế về việc chặt cây tại Hà Nội

Ca sĩ Tuấn Hưng, Giáo sư Xoay hát nhạc chế về việc chặt cây tại Hà Nội

Bày tỏ quan điểm về vấn đề chặt cây "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng ôm ghita thể hiện một bản nhạc chế dựa trên bài Hà Nội những công trình, còn ca sĩ Tuấn Hưng chế về việc chặt hàng loạt cây xanh trên nền bài hit Sẽ không còn nữa.